No.
Titel
06510
Lichtvervuiling


Een volledig duistere nacht wordt schaars in Nederland. Wie 's nachts sterren wil zien, zal de stad uit moeten. Veel plaatsen zijn omgeven met het zogenaamde Aurora Metropolis dat het zicht op de duisternis verstoort. Maar ook op het platteland rukt het lichtterreur op. In een geïndustrialiseerd gebied als West-Europa is het nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te vinden waar de hemel echt donker is.

Jaarlijks worden miljoenen guldens verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op de wegen of straten valt, maar omhoog straalt en hooguit de onderkant van overvliegende vliegtuigen verlicht. Aangezien voor elektrische verlichting fossiele brandstoffen worden opgestookt, betekent dit ook een ongewenste uitstoot van kooldioxyde in de atmosfeer. Lichtvervuiling vormt, net zo goed als lawaai en stank, een aanslag op het milieu.

Naast economische en ecologische schade, kent lichtvervuiling ook ethische en esthetische bezwaren. De nacht is een werelderfgoed dat op dit moment steeds meer wordt bedreigd door de alsmaar oprukkende openbare- en privéverlichting. Bovendien is het nachtelijk duister een esthetisch waardevol bezit, dat niet zomaar mag worden opgeofferd aan verloren licht.

Lees verder op www.lichtvervuiling.nl


Dier in Bedrijf Archief ©