No.
Titel
05454
Correct Groeten

Woord vooraf

Dit boek is geschreven voor iedereen die wil leren hoe twee passerende mensen elkaar op een correcte manier groeten. Het boek behandelt telkens een groep samenhangende situaties en gedragsregels. Er wordt ingegaan op de volgende begrippen: motief, gelegenheid, afweging, timing, taalgebruik, lichaamstaal, spraakvaardigheid en herhaling. De cursus wordt afgesloten met de 25 Gouden Groet Tips.

In dit cursusboek worden de belangrijkste groettheorieën op een heldere manier toegelicht aan de hand van vele voorbeeldsituaties. Deze toegankelijke en educatieve cursus zal u de fijne kneepjes van het passeergroeten bijbrengen.

Kortom: Correct Groeten is een uniek standaardwerk waar men de jaren negentig mee uit en de nieuwe eeuw mee in kan. Een boek dat zich bovendien laat lezen als ontspanningslectuur door zijn vele anekdotische verhalen en geestige illustraties.

Richard Brons (coördinator Glücksteller Instituut)
Utrecht, mei 1999Secundaire visitatie

Het kan voorkomen dat we een persoon na een groet binnen een korte tijd een tweede maal tegenkomen. Vindt de tweede ontmoeting na een lange tijd plaats, dan wordt er gewoon gegroet. Maar wat doen we als de ander binnen een minuut weer voorbij komt?

Het moment waarop de meeste mensen tegen een gênante ervaring aanlopen is tijdens een secundaire visitatie (SV). Dit is het moment dat u de ander voor een tweede keer in korte tijd tegenkomt. Toen u in het ziekenhuis de kamer van uw zieke zwager binnenliep, groette u de dokter, maar als u na vijf minuten op de gang hem weer tegen het lijf loopt, twijfelt u of u hem ook een tweede keer moet groeten. Het is immers kort geleden dat u hem voor het laatst begroette. Als er nu wordt gegroet is dat opdringerig, maar niet groeten of zelfs ontwijken toont een gebrek aan interesse. Als u merkt dat ook de dokter met dit dilemma zit en u elkaar vragend aankijkt, groet dan wél. Bij twijfel aan beide kanten is het verstandig om de knoop tijdig door te hakken en gewoon te groeten.

Het moment van SV geeft de doorslag of er een groet zal plaatsvinden of niet. Ligt de SV relatief vroeg, dan kan het onderlinge oogkontakt voldoende zijn. Komt de SV later, maar voor u te vroeg, dan kunt u volstaan met de zuinigst denkbare grimas; meestal wordt er in zo'n geval een grapje gewisseld of een of andere nietszeggende opmerking. Enkel wanneer de SV zeer laat plaatsvindt, wordt er een volledige groet uitgebracht.

In [grafiek 23] is te zien in welke gevallen een groet wenselijk is en wanneer niet.

Buschauffeursgroet

In Nederland is het gebruikelijk om als buschauffeur collega's te begroeten met een quasi-nonchalante, doch vriendelijke handzwaai. Meestal worden ook chauffeurs van andere busmaatschappijen gegroet, maar dat verschilt van persoon tot persoon. Waarschijnlijk, hoewel daar geen onderzoek naar is verricht, is de grote collegialiteit onder buschauffeurs toe te schrijven aan het voorbeeldige groetgedrag. Soms maken de chauffeurs kleine grapjes naar elkaar die alleen onderling worden begrepen. Zo kan het ophouden van een sinaasappel betekenen dat er een toespeling op het Europees kampioenschap voetbal wordt gemaakt. Ook het laten schrikken van de ander door achter het stuur - gespeeld - in slaap te vallen kan rekenen op een gulle lach van de collega aan de andere kant van de weg. Buschauffeurs zijn ware groetkunstenaars die met de weinig middelen waarover ze beschikken elkaar toch steeds weer op een verrassende manier weten te groeten.Produkt No. 003 / 008 (nieuwe druk)
Omschrijving Correct Groeten. Een praktische cursus passeergroeten
Afmetingen 250 x 175 mm
Gewicht 300 gram
Kleur Bruin, zwart-wit
Materiaal Papier, inkt
Inclusief
Exclusief
Opmerkingen Dit produkt is helaas niet meer leverbaar.


[Meer Dier in Bedrijf produkten]