No.
Titel
01087
Nationale Boekverbrandings Dag


Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) 1999
Ook dit jaar vindt in Utrecht de 3-jaarlijkse Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) plaats. Volgens traditie zullen op de eerste dinsdag van mei zo veel mogelijk boeken worden verbrand. Dit jaar staat de Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) in het teken van het kinderboek, met speciale aandacht voor het oeuvre van Paul Biegel. Maar boeken van algemenere aard zijn natuurlijk ook van harte welkom. Om 20.00 uur precies verzamelen we aan de voorzijde van station Utrecht-Overvecht. De exacte locatie van de vuurplaats wordt pas op het allerlaatste moment bekend gemaakt.

De Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) wordt dit jaar omlijst met optredens van Anton Roos en de accordeonist Berry de Haas (onder voorbehoud). Na afloop zal voor iedereen een bekertje warme chocolade-melk en een plakje kruidenkoek klaarstaan. Toegangsprijs: minimaal TWEE boeken (naar keuze).


Speech, gehouden op de Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) 1999
Beste mensen. Wat fijn dat u vandaag hier in zulke grote getalen bent gekomen. We stellen het zeer op prijs dat een ieder gehoor heeft willen geven aan onze oproep tot het verbranden van boeken.

Het is nu op de kop af 9 jaar geleden dat de eerste boekverbrandingsdag plaatsvond. Op het scoutingterrein van Fons Olterdissen werden onder grote belangstelling de eerste boeken in het vuur geworpen. Het was een groot succes en wat bedoeld was als een eenmalige manifestatie groeide al snel uit tot een driejaarlijks terugkerend fenomeen. Als gevolg van de grote toeloop, moest de organisatie bij de tweede Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) al op zoek naar een grotere locatie. Er werd uitgeweken naar het voormalige sportterrein van V.V. Pluto, waar we vandaag, op de derde Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG), weer met open armen ontvangen zijn.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een anekdote ten gehoren te brengen waarin het Boekverbranden in een historisch perspectief gezet wordt.

De Boekverbranding zoals we die nu kennen vindt zijn oorsprong in de voormalige Sowjetunie. Onder het Stalinistisch bewind werden schrijvers gedwongen samen te werken en te wonen in z.g.n. Schrijvers Kolchozen. Omdat er in deze Kolchozen dag en nacht geschreven werd (er was immers niets beters te doen) zonder dat er gekeken werd naar de vraag & aanbod-ballans, ontstond er een enorm overschot aan geschreven boeken.

Naast dit enorme overschot hadden de schrijvers te kampen met allerlei tekorten. Zo had men een nijpend tekort aan brandstof. En zo kwam het dat de schrijver Vladimir Koeschdernov op een extreem koude Siberische winternacht op het uitmuntende idee kwam zijn dikste boeken in de openhaard te werpen ten einde de barak nog enigszins op temperatuur te brengen. Nu hoor ik u denken: "Dat is toch vreselijk zonde?! Nu zullen we nooit weten wat die Vladimir zoal geschreven heeft. Misschien was hij wel een beroemd schrijver geworden." Maar daar gaat u de fout in! Vladimir Koeschdernov is wel degelijk beroemd. Hij is namelijk de geestelijke vader van het Boekverbranden. Wanneer hij zijn boeken had gepubliceerd inplaats van ze in de openhaard te werpen, zou niemand hem nog herinneren. Want zijn boeken waren erg slecht.


Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) 2000
De van oorsprong 3-jaarlijkse Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) is sinds Dier in Bedrijf in 1998 organisator werd, uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend festijn. Op 2 mei j.l. (de traditionele eerste dinsdag van mei) werd weer een groot aantal boeken van willekeurige auteurs, genres en eigenaren aan de vlammen toevertrouwd. Vorig jaar stond de Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) in het teken van het kinderboek; dit jaar is gekozen voor het thema Dag Boek. Onder de vele bezoekers heeft niemand het echter aangedurfd daadwerkelijk zijn/haar dagboek op de brandstapel te werpen.

Deze dag was een uitgelezen kans voor Dier in Bedrijf-leden om elkaar weer eens te ontmoeten. Onder het genot van een hapje & een drankje werd er druk gepraat over literatuur en boeken. Los van alle symboliek leverde het vuur een schitterend beeld op.

De Volkskrant, 02-05-2000
Utrechts Nieuwsblad, 02-05-2000
Utrechts Nieuwsblad, 03-05-2000

Nationale Boek-verbrandings Dag (NTBK-VBDG) 2001
Dier in Bedrijf Archief ©