No.
Titel
01032
Zwembandje

Dier in Bedrijf ging op zoek naar haar wortels en besteedt vooral aandacht aan de plaats waar de mensheid zijn eerste schreden zette: het strand, het niemandsgebied, de buffer tussen zee en land.

Is al het leven immers niet voortgekomen uit de zo gezegde zee, of kouwe soep, zilte massa of hoe je het ook noemen wilt? Miljoenen jaren geleden kroop de eerste mens aan land. Sommigen gaan later de zee weer in en komen er niet meer uit. Zij hebben er nooit zelf voor gekozen om op land geboren te worden en spartelden vaak met hun leven als een vis op het drogen.Dier in Bedrijf Archief ©