No.
Titel
06532
Lijst met willekeurige adressen


Deze adressenlijst is verspreid onder de mensen die erop vermeld staan. In een begeleidende brief werd de mogelijkheid geboden om zich te laten verwijderen van de lijst [zie brief]. Dit kon door een antwoordstrook te retourneren. Een greep uit de reacties: